Підняв питання необхідності створення фонду фінансування наукових розробок, які виконані в університетах та мають рівень TRL вище 4. Підкреслив проблему, пов’язану з тим, що в Україні такі розробки не знаходять належного фінансування, адже ґрантові і інші кошти виділяються переважно до відпрацювання певної технології або створення макету, а не для налагодження серійного виробництва.
Наголосив на принциповій необхідності долучення науковців до вирішення питань розмінування територій України. У цьому напрямку сподіваюся на встановлення прямих контактів з представниками бізнесу України та Японії.
Підняв питання проблем регіонального розвитку наукомісткого бізнесу. Зокрема, проблема має аспект, пов’язаний зі зменшенням студентства, яке є активним рушієм змін і основним виконавцем робіт на таких підприємства.
За результатами Форуму сподіваюся на посилення позицій Ради проректорів через співпрацю з бізнесом і громадськими організаціями України та Японії.